Merkezi Bilgisayar Destekl Tasarım Laboratuvarı


Koordinatör

Doç. Dr. M. Emre İlal

emreilal@iyte.edu.tr

+90 232 7507095

 

Betül Perçin

betulpercin@iyte.edu.tr

+90 232 7507036

       

Merkezi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı


Koordinatör

Yard. Doç. Dr. Ömür Saygın

omursaygin@iyte.edu.tr

+90 232 7507043

   
       

Merkezi Malzeme Koruma Laboratuvarı


Koordinatör

Prof. Dr. Hasan Böke

hasanboke@iyte.edu.tr

+90 232 7507035

   
       

Merkezi Yapı Fiziği Laboratuvarı


Aydınlatma

Doç. Dr. Tuğçe Kazanasmaz

tugcekazanasmaz@iyte.edu.tr

+90 232 7507063

İklimlendirme ve Akustik

Öğr. Gör. Dr. Zeynep Durmuş Arsan

zeynepdurmus@iyte.edu.tr

+90 232 7507020

       

Merkezi Görsel İşitsel İletişim Laboratuvarı


Koordinatör

Yard. Doç. Dr. Ayça Tunç Cox

aycatunc@iyte.edu.tr

+90 232 7507060

 

Alper Çavuş

alpercavus@iyte.edu.tr

+90 232 7507115

 

Merkezi Topoğrafya ve Ölçme Bilgisi Laboratuvarı


Koordinatör

Doç. Dr. Mine Turan

mineturan@iyte.edu.tr

+90 232 7507022

 

Uzman Ayşe Gül Afacan

aysegulafacan@iyte.edu.tr

+90 232 7507020

       

Merkezi Ulaşım Planlama ve Ölçüm Laboratuvarı


Koordinatör

Doç. Dr. Yavuz Duvarcı

yavuzduvarci@iyte.edu.tr

+90 232 7507044

   
       

Merkezi Model Maket Laboratuvarı


Teknisyen

Necmi Atıcı

necmiatici@iyte.edu.tr

+90 232 7507081

   
       

Merkezi Metal İşleri Laboratuvarı


Teknisyen

Hamza Kayahan

hamzakayahan@iyte.edu.tr

+90 232 7507082