Dekanlık


 

Dekan V.

Prof. Dr. Serdar Kale

serdarkale@iyte.edu.tr

+90 232 7507000

 
   

Dekan Yardımcısı

 

Dekan Yardımcısı

 

Fakülte Sekreteri

İlknur Yükselen Arıkan

ilknuryukselen@iyte.edu.tr

+90 232 7507000

Özel Kalem

Menzil Tepe

menziltepe@iyte.edu.tr

+90 232 7507000


 

 

 

İdari Personel


 

Büro


Şef Mine Serkan

mineballica@iyte.edu.tr

+90 232 7507008

Gül Eroğlu Tengiz

gultengiz@iyte.edu.tr

+90 232 7507006

Münevver Gigin

munevvergigin@iyte.edu.tr

+90 232 7507028

Handan Kapusuz

handankapusuz@iyte.edu.tr

+90 232 7507015

     

İlknur Uğur

ilknurugur@iyte.edu.tr

+90 232 7507008

     


İdari Mali İşler


Şef Arzu Kırım

arzukirim@iyte.edu.tr

+90 232 7507018

Mesut Dönmez

mesutdonmez@iyte.edu.tr

+90 232 7507027

Mehmet Şirin Şen

mehmetsen@iyte.edu.tr

+90 232 7507077

Ali Rağıp Çalık

alicalik@iyte.edu.tr

+90 232 7507077

 

Evrak Kayıt


   
   

Şevket İnci

sevketinci@iyte.edu.tr

+90 232 7507177

Süleyman Karadeniz

suleymankaradeniz@iyte.edu.tr

+90 232 7507077

   

 

Teknik Birim


 

Necmi Atıcı

necmiatici@iyte.edu.tr

+90 232 7507081

Hamza Kayahan

hamzekayahan@iyte.edu.tr

+90 232 7507081

Aneta Eren

anetaeren@iyte.edu.tr

+90 232 7507077

 

   

Betül Perçin

betulpercin@iyte.edu.tr

+90 232 7507036

Alper Çavuş

alpercavus@iyte.edu.tr

+90 232 7507036

 

 

 

Mimarlık Bölümü


 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü


 

Seher Akbaş

seherakbas@iyte.edu.tr

+90 232 7507013

Ceyda Karakuzu

ceydakarakuzu@iyte.edu.tr

+90 232 7507015

Türkan Gülhan

turkangulhan@iyte.edu.tr

+90 232 7507038

 

 

Mimari Restorasyon Bölümü


 

Endüstriyel Tasarım Bölümü


   

Çiçek Aktuna

cicekaktuna@iyte.edu.tr

+90 232 7507074

 

Şef Bülent Tan

bulenttan@iyte.edu.tr

+90 232 7507064

 

 

 

Fakülte Kurulu


Dekan V.

   

Prof. Dr. Serdar Kale

Mimarlık Bölümü

serdarkale@iyte.edu.tr

     

Bölüm Başkanları

   

Doç. Dr. Şeniz Çıkış

Mimarlık Bölümü

senizcikis@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Fatma Şenol

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

fatmasenol@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Başak İpekoğlu

Mimari Restorasyon Bölümü

basakipekoglu@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Serdar Kale (v.)

Endüstriyel Tasarım Bölümü

serdarkale@iyte.edu.tr

     

Seçilmiş Üyeler

   

Prof. Dr. Hasan Böke

Profesör Temsilcisi

hasanboke@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Serdar Kale

Profesör Temsilcisi

serdarkale@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Nuri Başoğlu

Profesör Temsilcisi

nuribasoglu@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Fatma Şenol

Doçent Temsilcisi

fatmasenol@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Z. Tuğçe Kazanasmaz

Doçent Temsilcisi

tugcekazanasmaz@iyte.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Tonguç Akış

Yardımcı Doçent Temsilcisi

tongucakis@iyte.edu.tr


 

Fakülte Yönetim Kurulu


Prof. Dr. Serdar Kale

Dekan V.

serdarkale@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Hasan Böke

Profesör Temsilcisi

hasanboke@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Başak İpekoğlu

Profesör Temsilcisi

basakipekoglu@iyte.edu.tr

Prof. Dr. Önder Erkarslan

Profesör Temsilcisi

ondererkarslan@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Adile Arslan Avar

Doçent Temsilcisi

adileavar@iyte.edu.tr

Doç. Dr. Fehmi Doğan

Doçent Temsilcisi

fehmidogan@iyte.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Ebru Yılmaz

Yardımcı Doçent Temsilcisi

ebruyilmaz@iyte.edu.tr