Mimarlık Fakültesi Hakkında

1994'de kurulan İYTE Mimarlık Fakültesi, eğitim, öğretim ve araştırmada mükemmelliği hedeflemektedir. Fakültenin dört bölümü şunlardır: Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Mimari Restorasyon, Endüstriyel Tasarım. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde diploma veren fakültemizde mimarlık, şehir ve bölge planlama, kentsel tasarım, mimari restorasyon, endüstri ürünleri tasarımı programları mevcuttur. İYTE Mimarlık Fakültesi, bir tasarım fakültesidir. Dijital tasarım ve GIS temelli araştırmalardan sürdürülebilir mimarlığa, tarihsel yapı malzemeleri analizinden yapı ve deprem araştırmalarına, akustik çalışmalarından tasarım kuram ve tarihine uzanan geniş bir yelpazede uzmanlaşma ve araştırma olanağı sunmaktadır. Fakültenin dört bölümü arasındaki yakın işbirliği, öğrencilerimizin müfredat ve bölümler arası sınırların ötesinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri almalarını sağlamaktadır.


Öğrencilerimizin, fakültenin sunduğu zengin araştırma ve eğitim yelpazesinin her yönüyle tanışması ve kuram ile uygulama arasında dengeli deneyim edinmesi desteklenmektedir. Geleceğin dünyasını şekillendirmede önemli rol oynayacağının bilinciyle yetişmelerini sağladığımız İYTE mezununun, yaratıcılığını gerçek dünya için seferber etmesi desteklenmektedir.


Öğrencilerimizin stüdyo, laboratuar ve arazi deneyimlerini olduğu gibi arşiv ve tarih araştırmalarında da beceri geliştirmelerini sağlamak hedeflerimizdendir. Öğretim üyeleri ile birlikte ekip çalışma deneyimi edinen öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası yarışmalarda varlık göstermektedir.
Bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yer alan fakültemiz, ileri düzeyde bilim ve teknoloji üreten bir kurumda yer almaktadır. Aynı oranda geleneksel tasarım, zanaat ve yaratıcılık tarzlarının korunması ve araştırılmasıyla da ilgilidir.
Öğrencilerimizin seyahat etmesini ve uluslararası değişim programlarına katılmasını, seyahat ve araştırmalarına katkıda bulunacak şekilde yabancı diller öğrenmelerini desteklemekteyiz. Lisansüstü öğrencilerimizin tez araştırmalarını uluslararası çerçevede gerçekleştirerek geniş deneyim edinmelerini sağlamak üzere her türlü katkıyı sağlamaktayız .


Fakültede her bölümde yer alan uluslararası ilişkiler danışmanları İYTE Uluslararası İlişkiler Ofisi ile birlikte çalışarak öğrencilerimizi uluslararası programlardan haberli kılmakta, ilgili öğrencilerle çalışarak kendileri için en uygun mübadele paketlerini hazırlamaktadır. Öğretim kadromuz, kendi zengin uluslararası deneyimlerini kullanarak ilgilenen öğrencilere destek sağlamaktadır.

 

 

 

İç Kontrol Sistemi Belgeleri:

- Birim İç Kontrol Sistemi - İş Akış Şemaları